Bursa 1 Şubesi
37 | | | 24-11-2018
Medeniyet Değerlerinden Vazgeçmeden "Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara"
Ali AĞAOĞLU

EMEĞİN VE İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Emeğin özgürlüğü insanın hayat tasavvurundan ayrı düşünülemez. Bu prensipten hareketle duruşu farklı, düşünce ve sorun çözme yöntemi farklı, özgün ve özgürlükçü bir sendikal hareket olarak Mehmet Akif İnan'ın öncülüğünde 14 Şubat 1992'de kurulan sendikamız çeyrek asrı geride bırakmıştır.

Türkiye genelinde 450 bine, Bursa yerelinde ise 12 bine ulaşan üye sayımızla, ülkemizin en büyük sendikal hareketiyiz. Teşkilatımız, insanın varoluşunun kadim anlamından, tarihsel mirasımızdan, medeniyet değerlerimizden; içinde yaşadığımız ülkenin ve dünyanın şartlarını göz ardı etmeden bir mücadele pratiği geliştirmeye çalışmaktadır. Bu tecrübe ve pratikle temsil ettiğimiz eğitim çalışanlarının ve kamu görevlilerinin hak ettikleri insani değerlere ve refah seviyesine kavuşması için adil bir paylaşıma ulaşmak amacıyla mücadele etmektedir.

YERELDEN EVRENSELE DİRENİŞ HATLARI OLUŞTURMAK

Hayatı bir bütün olarak gören tasavvurumuzdan yola çıktığımızda sorunlu alanlarla ilgili görüş, öneri ve eleştirilerimizle söylem ve eylemlerimizle çözüm ortağı olduğumuz bilinmektedir. Gözlerimizin rengi farklı; ama göz yaşımızın rengi aynı bakış açısıyla, yerelden evrensele uzanan ufkumuzla, Doğu'dan Batı'ya dünyanın her yerindeki eğitimcilerle ve emek hareketleri ile insanlığın onuru, emeğin hakkı için bağlar kurarak yeni direniş hatları oluşturma yoluna girmiş bir teşkilat olduğumuz muhatapları nezdinde aşikardır.

Dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa uğrayan, yokluk ve ıstıraba mahkum edilen mazlumların yanında olduk; adil bir dünyanın imar edilmesi için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz.

Medeniyetimizin kodlarında yer alan bir ve birlik anlayışıyla, biz büyük bir aileyiz. Hikmet ve edep ekseninde; mazideki köklerine sadık, geleceğe ve yeniliğe açık bir sendikacılık yapmaya çalışıyoruz.

İNSANİ VE İRFANİ YÜRÜYÜŞLE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

Sesimizden çok sözümüzü yükseltmeye çalıştığımız, çözüm odaklı olmayı öncelediğimiz, çeyrek asrı aşan emek ve özgürlük mücadelemizde, irfani bir kavrayış ve insani bir yürüyüşle, sivil toplum örgütü direnciyle, usulden esasa, ahkamdan ahlaka, mevcuttan makbule doğru sizinle birlikte elde ettiğimiz kazanımlar için ne kadar şükretsek azdır.

SEÇKİNCİ VE ÜSTENCİ OLMAYAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞI

Seçkinci ve üstenci olmadan, eleştiriye açık ve hesap verebilirliği önemseyen, toplumsal faydayı her zaman kişisel çıkarlara önceleyen, değerler eksenli, ilkeli bir yönetim anlayışıyla hareket etmeyi kendimize bir görev biliyoruz.

Bilgiden hikmete, fikirden hakikate, iradeden eyleme, irfanla ve insanca yeni bir yolculuğa, sizinle birlikte ve medeniyet değerlerinden kopmadan “yeni ufuklardan yeni umutlara” nice yıllara diyoruz.

Tüm Yazılar
1 Medeniyet Değerlerinden Vazgeçmeden "Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara"